Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. U bent niet aan een minimum aantal gebonden.

Betaling

Betaling geschiedt door middel van de op de website getoonde betaalmogelijkheden. Aan enkele betaalmethodes zijn toeslagen gekoppeld ter dekking van de transactiekosten, de toeslagen worden toegevoegd aan uw order tijdens het afrekenen.

Ten aller tijden geschiedt levering pas als de bestelling volledig betaald is. U ontvangt na bestelling en betaling een e-mail met een bestelnummer alsmede het transactie nummer van uw betaling.

Levering

Tenzij anders is overeen gekomen, vindt levering van bestelde producten plaats op de locatie zoals opgegeven door de klant tijdens de bestelling en op het in de orderbevestiging genoteerde plaats.

Op de website wordt bij de producten de beschikbare voorraad getoond. Wanneer op voorraad kunnen wij zeer snel leveren. Bestelde artikelen worden meestal direct verzonden na ontvangst van de bestelling en betaling. Wanneer een artikel op nabestelling staat leveren wij uw order pas uit wanneer deze compleet in voorraad en leverbaar is. In uitzonderlijke gevallen waarbij de levertijd langer dan 14 dagen zal zijn stellen wij de consument hier tijdig van op de hoogte en bieden de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

Zichttermijn

Voor alle producten geldt een zichttermijn van veertien (14) werkdagen. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. De zichttermijn houdt in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel. Wij accepteren zo’n retour en storten het volledige aankoopbedrag terug, ongeacht de reden die U opgeeft. Meer informatie vindt U op de pagina ‘retour beleid’ hier op de website.

Garantie

De producten voldoen aan de hoogste veiligheids- en compatibiliteitseisen en worden geleverd met 2 maanden garantie op fabricage- en materiaalfouten.
De garantie houdt in dat bij een defect het product gratis wordt vervangen door een gelijk product.
De garantie dekt fabricage en materiaalfouten.
De garantie is geldig wanneer het product wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, onder normale omstandigheden.
Er is geen garantie op slijtage en/of gebruikersfouten.

Onder deze garantie valt niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water en/of normale slijtage.
U kunt aanspraak maken op de garantie wanneer u in bezit bent van een geldig aankoopbewijs.
De garantie gaat in op de dag van aflevering bij de klant en heeft een looptijd van 2 maanden.

COPYRIGHT 2020

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van RC-Speedhouse. 

Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op websites van RC-Speedhouse beschermd door het merkenrecht. 

De website van RC-Speedhouse werd samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. RC-Speedhouse kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. RC-Speedhouse wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van RC-Speedhouse-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van RC-Speedhouse. 

RC-Speedhouse behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De websites van RC-Speedhouse bevatten koppelingen naar andere websites. RC-Speedhouse is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.

Winkelwagen
Scroll naar top